Vannlekkasje eller brann i borettslaget? Dette må du gjøre

Sist endret 10. august 2018

HJELP, DET RENNER! Vannlekkasjer står for 75 % av skadene som meldes til forsikringsselskapene. Slik håndterer du vannskader og brann i leiligheten eller rekkehuset.

En vannlekkasje eller en brann oppstår vanligvis brått og helt uventet. Konsekvensene kan bli veldig alvorlige, ikke minst hvis man mangler gode rutiner for hvordan denne typen hendelser skal håndteres, ifølge rådgiver og forsikringsspesialist i Profinans, Kjartan Skogtvedt.

Profinans har spesialisert seg på å hjelpe borettslag og sameier med lån og forsikring. Selskapet håndterer flere hundre forsikringsskader hvert år for sine 50 000 boligkunder.

Her deler Skogtvedt noen tips til hvordan du best kan håndtere slike uforutsette hendelser.

Vannlekkasje

Vannskader er den desiderte vanligste skadetypen. Det står for omkring 75 prosent av alle skadetilfellene som borettslag og sameier melder inn til forsikringsselskapene.  Ulike typer rørbrudd topper listen over årsaker for de vannrelaterte skadene

Tar det tid før en vannlekkasje oppdages og stoppes er det stor sannsynlighet for at det oppstår følgeskader på flere leiligheter eller boenheter. Det er derfor svært viktig å gjøre det man kan for å begrense skadeomfanget.

– Det betyr at dere må vite hvor hovedstoppekranen er, slik at dere får stoppet vanntilførselen til det røret som eventuelt lekker og forårsaker skaden, forklarer Skogtvedt og legger:

– Ring rørlegger hvis dere ikke greier å stoppe vannet selv. Når dere har kontroll over situasjonen, tar dere kontakt med forsikringsselskapet.

Totalskadet

Det brenner forholdsvis sjeldent sammenliknet med andre typer skader. Her blir likevel konsekvensene ofte langt mer alvorlige.

– Selv om noen vannskader kan bli både store og dyre, representerer brann i utgangspunktet ofte de mest omfattende og dyre enkeltskadene, sier rådgiveren og utdyper:

–  Hele rekkehus kan bli totalskadd. Gamle murbygg med etasjeskiller i tre, såkalte skorsteinsbygg, kan bli helt utbrent og må rives før et nytt bygg kan settes opp. Selv i et betongbygg, der hver leilighet er en egen branncelle, kan hele leiligheten raskt bli totalskadd.

I tillegg kan det oppleves som en stor ekstrabelastning å måtte bo et annet sted i lang tid mens boligens settes i stad. Det kan også være tungt å miste alle personlige eiendeler. Tidligere undersøkelser viser at hele én av fem beboere i boligselskap mangler innboforsikring.

Regelen du bør kunne

Ved brann gjelder hovedregelen «redde, varsle og slukke»:

1. Redde

  • Sørg for å varsle alle som oppholder seg i boligen.
  • Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd.
  • Sjekk at alle har kommet seg ut.

2. Varsle

  • Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
  • Oppgi nøyaktig adresse.
  • Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det.
  • Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.

3. Slokke

  • Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke.
  • Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare.
  • Husk at røyken er svært giftig.

– Når brannen er slukket og alt er under kontroll tar dere kontakt med forsikringsselskapet som hjelper dere med å håndtere dette videre, råder Skogtvedt.

Får hjelp til å håndtere skaden

Har uhellet først funnet sted er det godt å ha et forsikringsselskap i ryggen som har mye erfaring med å håndtere nettopp denne typen uforutsette og uønskede hendelser.

Husk at dere ikke skal sette i gang med å utbedre selve skaden uten å ha vært i kontakt med forsikringsselskapet hvis dere vil være sikre på å få arbeidet dekket av forsikringen.

– I de aller fleste tilfellene vil forsikringsselskapet raskt sende ut en takstmann som vil vurdere skadeomfanget og koordinere det videre arbeidet, såfremt nødetatene er ferdig med sitt arbeid.

Ønsker du et tilbud?

Dersom du fyller inn kontaktskjemaet vil en av våre eksperter ta kontakt med deg for å sette sammen et skreddersydd tilbud.

Siste Artikler