Gode rutiner må til for å forhindre og stoppe skader fra å skje i borettslag og sameier

Sist endret 15. august 2018

ÅRLIG SJEKK: Én gang i året bør dere i borettslaget eller sameiet gå sammen om å kontrollere batteriene i alle røykvarslerne, samt gå over brannvarslingsanlegget og brannslukningsapparatene.

Eier du en leilighet eller et rekkehus i noen år kan det godt hende at du vil oppleve en vannskade, en brann eller en tilsvarende hendelse som må utbedres.

Gode rutiner i forkant av en slik skade bidrar til at å redusere alvorlighetsgraden/skadeomfanget og sørger for at dere får raskere kontroll over situasjonen.

Få med alle

Bruk det neste generalforsamlingen eller årsmøtet i borettslaget eller sameiet til å gå gjennom eller etablere prosedyrer for hva dere gjør i tilfellet det oppstår en brann eller en vannlekkasje, råder Lars Renberg, daglig leder i Profinans.

Selskapet har de siste 13 årene hjulpet nærmere 700 boligselskap med bedre betingelser på lån og forsikring.

– Vi anbefaler at man innfører en årlig rutine for skifte av batteri på røykvarslere for alle beboerne. Samtidig bør man foreta årlige inspeksjoner av brannvarslingsanlegg,  brannslukningsapparat og andre slukkeanordninger, sier han og fortsetter:

– I de fleste boligselskap kommer det ofte nye beboere til. Den årlige sjekken handler om at alle skal bli kjent med hvor disse tingene er plassert, like mye som det å forsikre seg om at alt faktisk virker som det skal.

Bor dere i et bygg som er 20 år eller eldre bør dere også innføre en el-sjekk, gjerne hvert femte år. Dette gjøres av en autorisert elektriker, men må bestilles av dere i boligselskapet.

Vann-vett

Sørg for at alle beboerne vet hvor hovedstoppekranen er slik at man raskt får stoppet vannet ved en eventuell lekkasje.

Vannrelaterte hendelser er den desiderte vanligste skadetypen og utgjør omkring 75 prosent av tilfellene som meldes inn til forsikringsselskapene.

– Følg også med på vannrørene, spesielt hvis dere allerede har hatt en skade, anbefaler Renberg.

Tilstanden på rørene avhenger blant annet av alder og type rør, og om rørene ligger utenpå eller inni veggen.

– Ved utbedring av rør eller etter en skade, spør gjerne rørleggeren eller takstmannen om kvaliteten på rørene. Kanskje bør man ta en ekstra inspeksjon av flere rør for å danne seg et bedre helhetsinntrykk. Dette betyr ikke nødvendigvis at dere må sette i gang med strakstiltak som å skifte ut alle rørene, men det er veldig fint å være best mulig forberedt.

Sesongbaserte skader

En skade kan inntreffe helt uventet gjennom hele året. Tidligere har det vært spesielt mye fokus på jul og adventstid med levende lys som forårsaket flere branner.

– Vi ser fremdeles noen tilfeller av brann i i høytidsperioden, men mindre enn før. I tillegg har man fått på plass bedre rutiner gjennom hele året for å sjekke at røykvarsler og slukkeanordninger er i orden, sier han og utdyper:

– Nå har det også blitt mer vanlig med skader som følge av at været blir mer og mer ekstremt. Da er det ikke bare snakk om flom på våren. Store nedbørsmengder på sommeren kan også føre til betydelige skader, så det er viktig å følge med på utvendige sluk og avløp.

Størrelsen avgjør

Det er i utgangspunktet vanskelig å si hvem som blir rammet av skader, der alder på bygningsmassen ikke nødvendigvis er avgjørende.

– Mange boligselskap går i lang tid uten å ha skader. Likevel er det slik at jo større boligselskapet er jo større er muligheten for å bli rammet, forklarer Renberg og legger til:

– I utgangspunktet kan de fleste skader inntreffe når som helst. Det er jo nettopp derfor vi har forsikring, for å sikre oss mot skader som skjer plutselig og uforutsett.

Ønsker du et tilbud?

Dersom du fyller inn kontaktskjemaet vil en av våre eksperter ta kontakt med deg for å sette sammen et skreddersydd tilbud.

Siste Artikler