Styreansvarsforsikring: Sjekk at borettslag eller sameiet har denne forsikringen

Sist endret 14. august 2018

DUGNASÅND: De fleste styreverv i borettslag og sameier utøves på frivillig basis. En styreansvarsforsikring fjerner mye av usikkerheten rundt et slikt verv og kan gjøre det enklere å rekruttere styremedlemmer.

Uansett om du er helt fersk i styret i borettslaget eller sameiet eller om du har sittet en stund, bør du med sikkerhet vite at dere har styreansvarsforsikring.

Personlig ansvarlig

Det mange ikke er klar over er at styremedlemmer i borettslag og sameier risikerer å holdes økonomisk ansvarlig.

– Det vil i bunn og grunn si at du står som erstatningsansvarlig med din personlige formue for feil man eventuelt gjør som styremedlem, forklarer forsikringsspesialist Kjartan Skogtvedt i Profinans og fortsetter:

– Personlig ville jeg ikke sittet i et styre dersom man ikke har styreansvarsforsikring i borettslaget eller sameiet.

Lovfestet

Erstatningsansvaret i borettslag er definert i Borettslagslovens kapittel 12:

«Den som i eigenskap av styremedlem, forretningsførar, granskar eller andelseigar valdar tap forsettleg eller aktlaust for laget, andelseigarar eller andre under utføringa av oppgåva si, har plikt til å bøte tapet.»

Rettspraksis og juridisk teori sidestiller i dette tilfellet borettslag og sameier, slik at erstatningsansvaret også gjelder for boligselskap, herunder borettslags- og selveierleiligheter.

Vurderer aktsomhet

Er det slik at en avgjørelse tatt av styret forårsaker et betydelig økonomisk tap for borettslaget eller sameiet kan styremedlemmene altså bli holdt personlig erstatningsansvarlig.

Dagens lovgivning og rettspraksis tar likevel hensyn til at de fleste styremedlemmene ikke har den samme kompetansen og erfaringen som for eksempel kreves ved styreverv i det private næringsliv.

Ved en eventuell erstatningssak vurderes det derfor først og fremst om styremedlemmene har handlet med aktsomhet.

Det betyr i praksis at man har gjort så godt man kunne ut i fra den informasjonen man har hatt tilgjengelig og søkt fagkyndig hjelp ved behov.

Det er også svært viktig å sørge for å dokumentere prosessen og beslutningene som blir gjort underveis.

Ekstra sikkerhet med styreansvarsforsikring

I de aller fleste borettslag og sameier er styrearbeidet i dag preget av dugnadsånd. Det baserer seg i stor grad på frivillig innsats fra styremedlemmene.

En styreansvarsforsikring fjerner et stort usikkerhetsmoment som gjør at enkelte kanskje lar være å søke seg inn i styret.

Vurderer du å bli med i styret i borettslaget eller sameiet kan det derfor være lurt å sjekke om dere har de nødvendige forsikringene på plass, slik at en unngår å komme i en situasjon der der kan bli holdt ansvarlige.

– Vi opplever innimellom at styremedlemmer  vil sjekke om deres boligselskap har styreansvarsforsikring, kommenterer den erfarne forsikringsrådgiveren og fortsetter:

– Selv om forsikringsproduktene begynner å bli nokså like hos de forskjellige leverandørene, varierer det om man har en komplett forsikringspakke hvor styreansvarsforsikringen er inkludert eller om det er noe man må kjøpe som en tilleggsforsikring.

Ønsker du et tilbud?

Dersom du fyller inn kontaktskjemaet vil en av våre eksperter ta kontakt med deg for å sette sammen et skreddersydd tilbud.

Siste Artikler