Profinans er et spesialister på forsikring av borettslag og sameier. Vår erfaring og kunnskap gir oss muligheten til å tilby svært gunstig og sikker forsikring av sameier og borettslag. Vår komplette forsikringspakke omfatter alle dekninger boligselskapet deres har behov for. På denne måten er dere sikret hvis en skade inntreffer, og dere vil da bli hjulpet av våre svært kompetente og dedikerte skadebehandlere.

Dekningsoversikt

Vi har satt sammen en fullstendig pakke med alle de nødvendige dekningene dere trenger gjennom forsikringen. Har dere særskilte behov som krever ytterligere dekninger så ordner vi det også. Vi tilbyr i tillegg valgfrie egenandeler.

Klikk under for å se hva de ulike forsikringene i produktet vårt inneholder.Bygningsforsikring   +
Dekker skade på bygning
+
Forsikringen omfatter
- Brann/vann/innbrudd
- Brudd, skade, glassruter og sanitærporselen
- Følgeskade grunnet vann fra andre leiligheter (våtrom og andre rom)
- Varmekabler ved inngangsparti, garasje etc
- Tyveri og hærverk i eller på bygning
- Naturskade
- Påbud fra offentlig myndigheter
- Maskinskade (heis, varme- og ventilasjonsanlegg o.l)
- Fellesinventar, løsøre og maskiner (inkludert arbeidsmaskiner under 750 kg)
- Hageanlegg, gjerde, bom, flaggstang, lekeapparat og ballbinge
- Uteglemte bygg som garasje, uthus, boder etc.
- Nøkkelforsikring
- Husleietap (boligselskapets) som følge av en erstatningsmessig skade
- Andels/seksjonseiers merkostnader til midlertidig bolig etter skade
- Riving, rydding og bortkjøring
- Utgifter til prisstigning
- Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting
- Bygningsmessige forandringer / påkostninger
Personforsikring   +
Yrkesskade, dugnad m.m.
+
Forsikringen omfatter
- Yrkesskade/yrkessykdom for midlertidige ansatte
- Dødsfall/invaliditetsforsikring etter ulykke på dugnad
- Barn død/ulykke i fellesområder/lekeapparat
- Dødsfall/invaliditetsforsikring som fører av små arbeidsmaskiner
Ansvarsforsikring   +
Erstatningsansvar for skade på person og ting
+
Forsikringen omfatter
- Huseieransvar og Byggherreansvar
- Ansvar for små arbeidsmaskiner
- Styreansvar for styremedlemmer
- Miljøforsikring (Erstatningsansvar etter naturmangfoldloven)
Kriminalitetsforsikring   +
Dekker underslag utført av styremedlemmer og ansatte
+
Forsikringen omfatter
- Underslag, tyver, bedrageri, utroskap og dokumentfalskning
Rettshjelpsforsikring   +
Ved rettstvist dekkes advokatbistand
+
Forsikringen omfatter
- Økonomisk bistand til boligselskapet ved rettstvist
Katastrofeforsikring   +
Hjelp til beboere uten innboforsikring ved brann
+
Forsikringen omfatter
- Ved manglende innboforsikring hos beboer, erstattes beboers innbo
Skadedyrsforsikring   +
Dekker problemer med skadedyr
+
Forsikringen omfatter
- Skadedyrsforsikring
Tilleggsforsikringer   +
Tegnes ved spesielle behov
+
Forsikringen omfatter
- Forsikring mot tap av felleskostnader
- Auto, herunder bil og arbeidsmaskiner
- Yrkesskadeforsikring for fast ansatte
- Annet

Når uhellet er ute

Vi vet hvor viktig det er med et raskt og effektivt skadeoppgjør. Det betyr derfor mye for oss at dere sitter igjen med en positiv opplevelse av skadeoppgjøret.

Les mer om hva du gjør når uhellet er ute under Meld skade.

  • Raskt og effektivt skadeoppgjør
  • Fast skadebehandler
  • Tett oppfølging av håndverkere
  • Fleksible etter dine ønsker
  • Veiledning fra start til mål
Kjartan Skogtvedt
45032827
22334033
ks@profinans.no

Kjartan Skogtvedt har utdannelse i forsikring fra BI Forsikringsakademiet og Næringslivsskolen i Vesta. Han har jobbet med skadeforsikring i over 20 år, både på privat- og næringslivsmarkedet, og har erfaring som kundeansvarlig i forsikringsselskap og som forsikringsmegler. Kjartan har jobbet i Profinans siden 2007.

Vår forsikringsekspert


Kjartan er vår forsikringsekspert. Sammen med resten av teamet i Profinans, har vi lang erfaring og bredt nettverk innen forsikring av sameier og borettslag.

Vi er forsikringsagent for Protector Forsikring ASA. De har ikke egen distribusjon av sine forsikringer, men selger disse gjennom forsikringsmeglere og agenter. Vår rolle som forsikringsagent er å drive produktutvikling, salg, kundeservice etc. som forsikringsselskaper ellers gjør selv. For dette arbeidet mottar vi godtgjørelse fra Protector. Samarbeidet mellom Profinans og Protector Forsikring sikrer tett oppfølging, konkurransedyktige betingelser og riktig skadeoppgjør.

Protector Forsikring ASA

Protector Forsikring ASA er et norskeid selskap med hovedkontor i Oslo, notert på Oslo Børs. Selskapet leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere og agenter. Protector er markedsleder innen forsikring til kommuner og har i tillegg spesialisert seg innen forsikring til bedrifter og borettslag/sameier. Selskapet forsikrer i dag over 500.000 boliger i Norden og UK. Samlede premieinntekter var NOK 5,5 mrd i 2020 mot 5,1 mrd i 2019. Det ga en vekst på 8 %. Protector Forsikring har siden oppstarten hatt en kraftig vekst, og teller i dag over 400 ansatte, med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Manchester, London og Helsinki.

Langsiktige relasjoner er viktige for oss. Dette gir oss dypere innsikt i kundens forsikringsbehov til enhver tid. Både Profinans og Protector tror at vårt fokus på langsiktighet bidrar til verdiskapning både for oss og kundene vi forsikrer.

 

Lån

Renten på lån knyttet til fellesgjeld har stor innvirkning på sameiet eller borettslagets økonomi. Våre medarbeidere har lang erfaring og bredt nettverk, noe som kommer våre kunder til gode når vi refinansierer lånene deres. Vi er også den naturlige partneren dersom borettslaget eller sameiet deres trenger lån til alle typer rehabilitering.

Mer om lån