Når uhellet først er ute, er det godt å vite at ditt forsikringsselskap er enkelt å få tak i og vet hva de skal gjøre. I Profinans gjør vi alt vi kan for å sikre en trygg, korrekt og personlig behandling av skadesaken din, og våre partnere er alltid tilgjengelig.

Skader meldes direkte til faste kontaktpersoner i Berkley.

Profinans har faste skadebehandlere i Berkley som vi samarbeider tett med, og skader meldes direkte til dem. Hos oss er det viktig at vi kjenner deg som kunde, også når det gjelder skadeoppgjør. Derfor beholder dere den samme skadebehandleren så lenge dere er kunde hos oss. Dette sikrer personlig oppfølging og bedre kjennskap til deres borettslag/sameie.Vår faste skadebehandler

+47 97 43 89 74
skade@wrberkley.com

Våre faste skadebehandler i Berkley tar seg personlig av alle skademeldinger som kommer fra Profinans. Du kan lese mer om din kontaktperson i papirene dine fra oss. Mellom 1600 og 0800 benyttes alarmtelefon: 67 55 25 00. Er det mistanke om skadedyr kontakt Norsk Hussopp Forsikring på 22 80 31 50.

Berkleys sentralbord

+47 23 27 24 00
skade@wberkley.com

Hos Berkley blir kunder møtt med profesjonalitet innenfor risikovurdering og skadebehandling. De ivaretar våre kunders interesser med en fleksibel og profesjonell tilnærming, med konstruktive løsninger og nytenkning.

Når uhellet er ute

 • Ved brann-, vann- og naturskade må du først sikre personer og verdier.
 • Flyter vannet hos deg, steng hovedkranen i bygningen og kontakt rørlegger.
 • Ved tyveri, innbrudd, hærverk og brannskader skal saken meldes til politiet.

For å gjøre skademeldingen så effektiv som mulig er det en fordel om du har klart følgende:

 • Navn og organisasjonsnummer på boligselskapet deres.
 • Hør med styret hva som er rutinene for melding av skade i ditt boligselskap. Skal skaden meldes av beboer eller til styret/vaktmester.
 • Dato for når skade inntraff eller ble oppdaget.
 • Best mulig oversikt over skaden og dens omfang.
 

Slik hjelper vi deg

Ta kontakt med oss på telefon eller mail for å registrere skaden din og sette i gang skadeoppgjøret. Ut fra skadens art bestemmer vi nærmere hva som er den videre gangen for å få utbedret skaden på best mulig måte.

 • Skaden registreres hos deres skadebehandler.
 • Er det behov for å sende ut fagfolk eller takstmenn sender vi disse ut omgående.
 • Basert på informasjonen vi får fra deg og eventuelle takstmenn bestemmer vi tiltak og videre saksgang.
 • Vi sender ut håndtverkere for å utbedre skaden.
 • Vi følger opp under hele prosessen til skaden er ferdig utbedret.